Fitjar Mekaniske Verksted AS is a shipYard with long traditions in shipbuilding and repairs.

FMV has been in the business for more than 50 years and has become one of the most efficient and modern shipyard in its region.

Our main activity at FMV is new building, outfitting and maintenance of fishing and supply vessels for the offshore industry.

You need Adobe Reader to view PDF files.
Download Adobe Reader
 » Home » Om FMV

FMV – Berre Goe!:
Fitjar Mekaniske Verksted AS ble etablert i 1957 og eies av Laco AS på Austevoll. Verftet ligger på Fitjar sør for Bergen. FMV har ca 80 fast ansatte og verftsdirektør er Hugo Strand. Våre markedsområder er designutvikling og prosjekterings/engineeringstjenester, nybygging, ombygginger og service/basevirksomhet (se hovedmeny
«Markedsområder / tjenestetilbud» for info). FMV er trolig mest kjent for våre nybygg innen fiskeri og havbruksnæringene, for at vi bygger mange fartøy komplett i Norge samt for HFMV design som vi utvikler og eier sammen med Heimli AS. FMVs omsetningen ligger på om lag 500 MNOK/årlig.

 

HFMV design:
Fitjar er kjent for dyktige skipsdesignere og i 2010 startet vi sammen med Heimli utviklingen av HFMV design. Per nå har vi utviklet arbeidsbåter (serie), forflåter, prosessbåter (serie), fiskebåter og brønnbåter, og  diverse spesialdesign. Egne design bidrar til økt kontroll i vår verdikjede samt gir oss muligheter innen nye markedsområder. Kombinasjonen av designselskap og skipsbygger ivaretar rederienes behov på en god måte, eksempelvis med tanke på flåtefornyingsprogrammer og driftsvennlighet av fartøy. FMV tilbyr alle typer skipsbyggings- og engineeringstjenester.
HFMV design siden.

 

Nybygg:
FMV er trolig mest kjent for bygging av arbeidsbåter og fiskebåter. Siden 1998 har vi levert 16 havgående fiskefartøy, og siden 2011 over 30 arbeidsbåter. Arbeidsbåtene bygges komplett på Fitjar, noe som gir høy kvalitet, kort byggetid, fleksibel prosjektgjennomføring og leveringspresisjon. Våre kunder får enkel byggeoppfølging og vi skaper mange arbeidsplasser og verdier lokalt. FMV bygger nå fartøy opp til ca 45m komplett hjemme, bla Kystverketrs ny flaggskip (leveres høsten 2018) og vår første prosessbåt. Referanser.

 

Ombygginger:
Historisk sett har FMV alltid drevet med ombygginger av fartøy. Det er krevende å kombinere nybyggingsaktivitet og ombygginger, og ikke mange verft klarer dette på et godt vis. De senere årene har vi satset mye på å utvikle verftet ved å lage mer verftsområde og investere i infrastruktur. Vi har nå et svært effektivt anlegg for ombygginger av mindre fartøy og flåter, og vi har forbedret bla stålproduksjons-kapasiteten og løfte/transportkapasiteten for å bli dyktigere også på ombygginger av større fartøy. Det er en fordel å ha en oppegående design/engineeringsavdeling for å lykkes med ombygginger, og sammen med Heimli har vi bygd opp dette. FMV driver også med mobilisering / demobilisering av bla. offshorefartøy.
 Referanser.

 

Service og basevirksomhet:
FMV utfører alle typer skipsservice oppdrag, fra prosjektering via inspeksjoner/kartlegging til selve arbeidsutførelsen. Vi tilbyr serviceavtaler til rederi og oppdrettsselskaper, driver med opplæring av våre kunder (fagdager) og har også utviklet «FMV Survey» som er rettet inn mot sertifisering og driftsoppfølging av lastebåter 8-24m og flåter. Vi har et eget «FMV Travel Team» som kan utføre arbeid om bord eller på andre steder enn FMV.

I 2018 ruller vi ut «FMV Merkeverksted» som skal gi våre kunder et enda mer komplett servicetilbud. «Markedsområder / tjenestetilbud»

 

Infrastruktur:
Verftet har om lag 200m kaimeter fordelt på 3 kaier med 85, 75 40m lengde for større fartøy, dvs dybder på 7-9 meter. Vi har også 2 egne kaipirer på 30m hver for arbeidsbåter/forflåter, samt fasilitet for fortøyning av lektere. Våre tre kraner løfter 48, 40 og 16 tonn. Siden 2012 har vi utvidet og modernisert verftsanlegget, spesielt med tanke på service og basevirksomhet. Vi har utvidet arealet, investert i kraner, trucker (containertruck bla), kranbil og ikke minst «Karlsvogna». Sistnevnte kan effektivt ta på land / sjøsette fartøy med vekt opptil 300 tonn.

I januar 2018 tok vi i bruk nytt admin bygg.

Vi har planer om investeringer i mer infrastruktur, bla mer innendørs produksjon og  kaianlegg. Bilde av FMV

 

 

FMV – Folk med arbeidslyst og kapasitet

Fitjar Mekaniske Verksted AS, 5419 Fitjar, Tel: + 47 53 45 72 00, Fax:+ 47 53 45 72 20, E-mail: post@fmvas.no