Fitjar Mekaniske Verksted AS is a shipYard with long traditions in shipbuilding and repairs.

FMV has been in the business for more than 50 years and has become one of the most efficient and modern shipyard in its region.

Our main activity at FMV is new building, outfitting and maintenance of fishing and supply vessels for the offshore industry.

You need Adobe Reader to view PDF files.
Download Adobe Reader
 » Home » Om FMV

Om Fitjar Mekaniske Verksted AS

FMV – Berre Goe!:
FMV ble etablert i 1957 og eies av Laco på Austevoll. Verftet ligger på Fitjar sør for Bergen. FMV har ca 70 fast ansatte og verftsdirektør er Hugo Strand. Våre markedsområder er designutvikling, nybygging, ombygginger og service/basevirksomhet (se hovedmeny «Markedsområder / tjenestetilbud» for info). FMV er trolig mest kjent for vår skipskunnskap innen fiskeri og havbruksnæringene, samt våre HFMV design. Omsetningen ligger på om lag 400 MNOK/årlig, noe høyere for 2015/16.

 

HFMV design:
Fitjar er kjent for dyktige skipsdesignere og i 2010 startet vi sammen med Heimli utviklingen av HFMV design. Per nå har vi utviklet arbeidsbåter, forflåter, fiskebåter og brønnbåter, og  diverse spesialdesign a la prosessbåter. Designutviklingen har vært en suksess og vi har mye spennende på gang. Kombinasjonen av designselskap og skipsbygger ivaretar rederienes behov på en god måte, eksempelvis med tanke på flåtefornyingsprogrammer og driftsvennlighet av fartøy (eksempelvis arrangement i maskinrom). Vi tilbyr alle typer skipsbyggings- engineeringstjenester. HFMV design siden.

 

Nybygg:
FMV er mest kjent for bygging av fiskebåter og arbeidsbåter. Per juli 2016 har vi siden 1998 levert 16 havgående fiskefartøy, og siden 2011 over 20 arbeidsbåter. Arbeidsbåtene bygges komplett på Fitjar. Vi har også bygd offshorebåter og spesialfartøy, bla Kystverkets 2 første båter i deres flåtefornyelsesprogram. Referanser.

 

Ombygginger:
Historisk sett har FMV alltid drevet med ombygginger av fartøy. Det er krevende å kombinere nybyggingsaktivitet og ombygginger, og ikke mange verft klarer dette på et godt vis. De senere årene har vi bygd om en del offshorefartøy, fiskefartøy (bla «Northeastern» til snøkrabbe fabrikkbåt) og skip/flåter til fiskebehandlingsfartøy (eksempelvis installert avlusningsutstyr). Vi driver også med mobilisering / demobilisering av bla. offshorefartøy.  Referanser.

 

Service og basevirksomhet:
FMV utfører alle typer skipsservice oppdrag, fra inspeksjoner/kartlegging til selve arbeidsutførelsen.
Vi tilbyr serviceavtaler til rederi og oppdrettsselskaper, driver med opplæring av våre kunder (fagdager) og har også utviklet «FMV Survey» som er rettet inn mot sertifisering av lastebåter 8-24m. Vi har også et eget «FMV Travel Team» som kan utføre arbeid om bord eller på andre steder enn FMV. «Markedsområder / tjenestetilbud»

 

Infrastruktur
Verft har om lag 200m kaimeter fordelt på 3 kaier med 85, 75 og 40m lengde hvorav førstnevnte med 7-9m dybde. Vi har også 2 egne kaipirer på 30m hver for arbeidsbåter/forflåter. Våre to kraner løfter 40 og 12 tonn. Siden 2012 har vi utvidet og modernisert verftsanlegget, spesielt med tanke på service og basevirksomhet. Vi har utvidet arealet, investert i ny tårnkran, større trucker (containertruck bla), kranbil og ikke minst «Karlsvogna». Sistnevnte kan effektivt ta på land fartøy med vekt opptil 300 tonn. Vi har planer om investeringer i mer infrastruktur, bla mer innendørs produksjon og forlenging av kaianlegget. Bilde av FMV

 

 

 

 

FMV – Folk med arbeidslyst og kapasitet

Fitjar Mekaniske Verksted AS, 5419 Fitjar, Tel: + 47 53 45 72 00, Fax:+ 47 53 45 72 20, E-mail: post@fmvas.no