Fitjar Mekaniske Verksted AS is a shipYard with long traditions in shipbuilding and repairs.

FMV has been in the business for more than 50 years and has become one of the most efficient and modern shipyard in its region.

Our main activity at FMV is new building, outfitting and maintenance of fishing and supply vessels for the offshore industry.

You need Adobe Reader to view PDF files.
Download Adobe Reader

HFMV Design

 

HFMV Design
Fitjar har stolte tradisjoner innen skipsdesign. I 2010 inngikk FMV og Heimli v/ Asbjørn Vik et samarbeid om å utvikle design for arbeidsbåter. Hensikten var å betjene et marked som vi så komme. Siden den gang har vi utviklet en hel portefølje arbeidsbåter, og det samme for fiskebåter (snurpere og snurper/trålere), og i tillegg design for brønnbåt og prosessbåt. Det meste av disse designene er utviklet i tett samarbeid med kundene våre, og vi tror godt samspill design – rederi – verft gir de beste og mest kosteffektive fartøyene.
 

HFMV arbeidsbåt design:
Våre arbeidsbåt design har blitt tatt vel mottatt i markedet, og har vist seg som driftssikre og gode fartøy med stor kapasitet. Utviklingen i havbruksnæringa går raskt og vi jobber kontinuerlig for å tilpasse designene våre til oppdrettere og servicetilbyderes nåværende og framtidige behov.

HFMV Josdahl klassen:  katamaran arbeids-/lokasjonsbåt. Vår minste designklasse 14.95 x 8 x 2.55m.
Designet er utviklet i samarbeid med Lerøy Vest / Sjøtroll, og finnes også i 9m bredde.

HFMV Hovland klassen: katamaran arbeids-/spylebåt. Hoveddimensjoner 14.95 x 10 x 3.6m. Spylepumpe under dekk gir effektive spyleoperasjoner, samt gode ytelser også som arbeidsbåt. Utviklet i samarbeid med Servicebåt AS.

HFMV Sørfonn klassen: katamaran arbeids- og servicebåt. Hoveddimensjoner 14.95 x 12 x 3.9m. Som våre øvrige design kan funksjonalitet og kapasiteter tilpasses rederienes ønsker. Sørfonn klassen er et solid fartøy som kan tilpasses tunge tak, dykke/ROV operasjoner, luse/sykdomsbehandling og renhold/spyling. Det er også tilrettelagt for framtidig forlengelse av disse fartøyene. Designet er hittil bygd for 6 ulike rederi og alle har bidratt til utvikling av båttypen.

HFMV Vik klassen, katamaran arbeids- og lastebåt. Hoveddimensjoner 22/24 x 12 x 4.9m. Sørfonn klassen ble for liten for Stava Sjø og sammen utviklet vi et design med kapasitet på 200 tonn dekkslast, plass til 5 containere og 2 rommelige lasterom. Designet har blitt vidreutviklet sammen med Ringasund.   Designet finnes både med DM og DE framdriftssystem.

HFMV Isdahl klassen, enskrog arteids- og lastebåt. Hoveddimensjoner 26,25 x 11.6 x 4.35 / 4.6. Hittil den største arbeidsbåten bygd av FMV. Designet er utviklet i samarbeid med Napier, Bømlo, og har dødvekt over 250 tonn, DE maskinanlegg og gode sjøegenskaper. Enskrogsfartøy har noen fordeler vs katamaraner så for noen rederi vil dette være det beste valget.

Heimli og FMV har utviklet flere arbeidsbåt design, både katamaraner og enskrogsfartøy, men de nevnt over er de som hittil er bygd. All bygging foregår komplett i Norge. Det gir god kvalitet, fleksibilitet i design- og byggefase (om behovene endres for rederiet), kort leveringstid og lav risiko i prosjektgjennomføringa, samt høy verdiskapning i Norge. Vi tror også vår kvalitet i design og bygging er fordelaktig med tanke på lang levetiden og høy annenhåndsverdi.

HFMV fiskebåt design:
I desember 2015 ble vårt HFMV P60 Austral design overlevert. Fartøyet heter «Don Ole» og er ment å være første steg på veien i Australs flåtefornyingsprogram. Dette er den første fiskebåten vi har bygd av eget HFMV design (siden 1998 har FMV bygd 15 snurper/trålere utviklet av WSD/VS).

FMV og Heimli har  utviklet en serie snurper/tråler design og tilbyr nå:

  • HFMV PSTR80 (snurper/tråler)
  • HfMV PSTR69 (snurper/tråler)
  • HFMV PSTR63 (snurper tråler)
  • HFMV P60 (snurper)
  • HFMV P47 (snurper)

Vi er også i ferd med å utvikle 2 design for spesial fiskefartøyer.
Fiskefartøy er «our bread and butter» og ambisjonen er å bli en total leverandør innen design, bygging og service arbeider for de rederi som velger FMV som partner.

HFMV brønnbåt design:
FMV38 «Seihav» blir den første brønnbåten FMV leverer (sept 2016). Designet er utviklet i samarbeid med SeiStar, Austevoll, og har typebetegnelsen HFMV LFC4000 Seihav. Fartøyet har hoveddimensjoner 78.75 x 16.8 x 8.3m, og har DE framdriftsanlegg. Cargosystemet har stor kapasitet og fartøyet er også tilrettelagt for operasjoner innen fiskehelse / avlusing. Designet bygges med 2 rektangulære tanker, men er også designet med runde tanker.
Vi har sett på andre størrelser brønnbåter og er klare til å ferdigstille HFMV LFC design i samarbeid med rederi.

HFMV prosessbåt design:
I samarbeid med Napier, Bømlo, har vi utviklet HFMV P37 Napier prosessbåt designet. FMV skal tilby brønnbåt og prosessbåt design så dette er et steg på den veien. Prosessbåt teknologien har en del fordeler vs. brønnbåter, og kan være et kosteffektivt og miljøvennlig alternativ samt fungere i samspill med avlusning/sykdomsbehandling av fisk.
HFMV P37 designet er svært fleksibelt. Det har en modularisert fabrikk på dekk som kan tas av og fartøyet kan da operere innen sykdomsbehandling/avlusing eller som arbeidsbåt med stor kapasitet.

HFMV desigløypa:
I all designutvikling vi foretar oss, og spesielt ved utvikling av prototyper og ovenfor nye kunder, følger vi HFMV designløypa. Rederienes erfaring og synspunkter og fartøyene sin tiltenkte funksjon, bruk og operasjonsområde varierer så det er viktig for alle involverte at de første stegene i designprosessen gjennomføres med kvalitet. Om ikke kan fartøyet bli sub-optimalt, eller man risikerer å tape tid og penger ved å måtte «rykke tilbake til start» underveis i prosjektet.

FMV sitt utgangspunkt som skipsbygger- og serviceverft kombinert med Heimlis designbakgrunn gir fordeler framfor «vanlige» designselskap, bla ved bedre kost/nyttevurderinger i tidlig fase. Vi liker også å tro at vi holder noe høyere kvalitet i 3D modelering og engineeringsarbeider, samt mht arrangementsløsninger (det er en sammenheng mellom byggevennlighet og vedlikeholdsvennlighet).

FMV bygger også andres design men vi forsøker likevel å benytte «Berre goe!» metodikken. I regelen er skipsverftet designansvarlig og har slikt sett et medansvar for at rederiets behov oppfylles på en god måte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FMV – Folk med arbeidslyst og kapasitet

 

Fitjar Mekaniske Verksted AS, 5419 Fitjar, Tel: + 47 53 45 72 00, Fax:+ 47 53 45 72 20, E-mail: post@fmvas.no