Fitjar Mekaniske Verksted AS is a shipYard with long traditions in shipbuilding and repairs.

FMV has been in the business for more than 50 years and has become one of the most efficient and modern shipyard in its region.

Our main activity at FMV is new building, outfitting and maintenance of fishing and supply vessels for the offshore industry.

You need Adobe Reader to view PDF files.
Download Adobe Reader

HFMV Design

Fitjar har stolte tradisjoner innen skipsdesign. I 2010 inngikk FMV og Heimli v/ Asbjørn Vik et samarbeid om å utvikle design for arbeidsbåter. Hensikten var å betjene et marked som vi såg komme og som hadde behov for bedre arbeidsplattformer.

Siden den gang har vi utviklet en hel portefølje arbeidsbåter, og det samme for prosessbåter, samt sett på mange fiskebåt design (kystfiske og snurpere/trålere). I tillegg har vi utviklet og bygd design for brønnbåt og spesialfartøy, bla Kystverkets nye flaggskip «OV Ryvingen» som blir levert høsten 2018. De meste av disse designene er utviklet i tett samarbeid med kundene våre, og vi tror godt samspill design – rederi – verft gir de beste og mest kosteffektive fartøyene.

FMV og Heimli tilbyr i fellesskap både design og skipstekniske prosjekterings/engineeringstjenester i forbindelse med nybygg, ombygginger og vedlikehold.
 

HFMV arbeidsbåt design:
Våre arbeidsbåt design har blitt tatt vel mottatt i markedet, og har vist seg som driftssikre og gode fartøy med stor kapasitet. Utviklingen i havbruksnæringa går raskt og vi jobber kontinuerlig for å tilpasse designene våre til oppdrettere og servicetilbyderenes nåværende og framtidige behov. Hittil har vi bygd følgende HFMV arbeidsbåt design:

HFMV Josdahl klassen:  katamaran arbeids-/lokasjonsbåt. Vår minste designklasse 14.95 x 8 x 2.55m. Designet er utviklet i samarbeid med Lerøy Vest / Sjøtroll, og finnes også i 9m bredde.

HFMV Hovland klassen: katamaran arbeids-/spylebåt. Hoveddimensjoner 14.95 x 10 x 3.6m. Spylepumpe under dekk gir effektive spyleoperasjoner, samt gode ytelser også som arbeidsbåt. Utviklet i samarbeid med Servicebåt AS.

HFMV Sørfonn klassen: katamaran arbeids- og servicebåt. Hoveddimensjoner 14.95 x 12 x 3.9m. Som våre øvrige design kan funksjonalitet og kapasiteter tilpasses rederienes ønsker. Sørfonn klassen er et solid fartøy som kan tilpasses tunge tak, dykke/ROV operasjoner, luse/sykdomsbehandling og renhold/spyling. Det er også tilrettelagt for framtidig forlengelse av disse fartøyene. Designet er hittil bygd for 8 ulike rederi/oppdrettere og alle har bidratt til utvikling/vidreutvikling av båttypen.

HFMV Vik klassen, katamaran arbeids- og lastebåt. Hoveddimensjoner 22/24 x 12 x 4.9m. Sørfonn klassen ble for liten for Stava Sjø og sammen utviklet vi et design med kapasitet på 200 tonn dekkslast, plass til 5 containere og 2 rommelige lasterom. Designet har blitt vidreutviklet sammen med Ringasund. Designet finnes både med DM og DE framdriftssystem, og også med noe lavere Driss.

HFMV Isdahl klassen, enskrog arbeids- og lastebåt. Hoveddimensjoner 26,25 x 11.6 x 4.35 / 4.6. Hittil den største arbeidsbåten bygd av FMV. Designet er utviklet i samarbeid med Napier, Bømlo, og har dødvekt over 250 tonn, D.E. maskinanlegg og gode sjøegenskaper. Enskrogsfartøy har noen fordeler vs katamaraner så for noen rederi vil dette være det beste valget.

Heimli og FMV har utviklet flere arbeidsbåt design, både katamaraner og enskrogsfartøy, men de nevnt over er de som hittil er bygd. All bygging foregår komplett i Norge. Det gir god kvalitet, fleksibilitet i design- og byggefase (om behovene endres for rederiet), kort leveringstid og lav risiko i prosjektgjennomføringa, samt høy verdiskapning i Norge. Vi tror også vår kvalitet i design og bygging er fordelaktig med tanke på lang levetiden og høy annenhåndsverdi.

HFMV prosessbåt design:
I samarbeid med ulike rederi, men spesielt Napier, Bømlo (det eneste rederiet som driver prosessbåt i Norge per nå, «Tauranga» har fraktet over 400 000 tonn laks siden 2009),  har vi utviklet HFMV P prosessbåt design. Designene spenner foreløpig fra P15 til P50, dvs fra 15 til 50m lengde, og de første båtene er nå under bygging (den første, FMV39, er et HFMV P43 Napier design, som leveres nov. 2018).

Prosessbåt teknologien har en del fordeler vs. brønnbåter, og kan være meget kosteffektive i sammenligning. I tillegg unngås tap som følge av dødelighet/sykdom under innlasting, transport og i ventemerd.

Vi har utviklet en hel serie HFMV P design, fra «nødslaktebåter» til større fartøy ment for en fast logistikk kjede.

HFMV fiskebåt design:
I desember 2015 ble vårt HFMV P60 Austral design overlevert. Fartøyet heter «Don Ole» og er ment å være første steg på veien i Australs flåtefornyingsprogram. Dette er den første fiskebåten vi har bygd av eget HFMV design (siden 1998 har FMV bygd 15 snurper/trålere utviklet av WSD/VS).

FMV og Heimli har  utviklet en serie snurper/tråler design og tilbyr design av ulike størrelser fra HFMV PSTR 47 til HFMV PSTR 80. Vi har også utviklet en del kystfiskebåt design.

Fiskefartøy har vært FMVs «bread and butter» og ambisjonen er å bli en total leverandør innen design, bygging og service arbeider for de rederi som velger FMV som partner.

HFMV brønnbåt design:
FMV38 «Seihav» er den første brønnbåten FMV har levert (okt. 2016). Designet er utviklet i samarbeid med Seistar, Austevoll, og har typebetegnelsen HFMV LFC4000 Seistar. Fartøyet har hoveddimensjoner 78.75 x 16.8 x 8.3m, og har D.E. framdriftsanlegg. Cargosystemet har stor kapasitet og fartøyet er også tilrettelagt for operasjoner innen fiskehelse / avlusing. Designet bygges med 2 fisketanker, men er også designet med runde tanker.

Vi har sett på andre størrelser brønnbåter og er klare til å ferdigstille HFMV LFC design i samarbeid med rederi.

HFMV designløypa:
I all designutvikling vi foretar oss, og spesielt ved utvikling av prototyper og ovenfor nye kunder, følger vi HFMV designløypa. Rederienes erfaring og synspunkter samt fartøyene sin tiltenkte funksjon, bruk og operasjonsområde varierer så det er viktig for alle involverte at de første stegene i designprosessen gjennomføres med kvalitet. Om ikke kan fartøyet bli sub-optimalt, eller man risikerer å tape tid og penger ved å måtte «rykke tilbake til start» underveis i prosjektet.

FMV sitt utgangspunkt som skipsbygger- og serviceverft kombinert med Heimlis designbakgrunn gir fordeler framfor «vanlige» designselskap, bla ved bedre kost/nyttevurderinger i tidlig fase. Vi liker også å tro at vi holder noe høyere kvalitet i 3D modelering og engineeringsarbeider, samt mht arrangementsløsninger (det er en sammenheng mellom byggevennlighet og vedlikeholdsvennlighet).

FMV bygger også andres design men vi forsøker likevel å benytte «Berre goe!» metodikken. I regelen er skipsverftet designansvarlig og har slikt sett et medansvar for at rederiets behov oppfylles på en god måte.

 

 

 

 

FMV – Folk med arbeidslyst og kapasitet

 

Fitjar Mekaniske Verksted AS, 5419 Fitjar, Tel: + 47 53 45 72 00, Fax:+ 47 53 45 72 20, E-mail: post@fmvas.no