Fitjar Mekaniske Verksted AS is a shipYard with long traditions in shipbuilding and repairs.

FMV has been in the business for more than 50 years and has become one of the most efficient and modern shipyard in its region.

Our main activity at FMV is new building, outfitting and maintenance of fishing and supply vessels for the offshore industry.

You need Adobe Reader to view PDF files.
Download Adobe Reader
 » Home » Markedsområder/ tjenestetilbud

Markedsområder/ tjenestetilbud

Våre kunder befinner seg i all hovedsak innen fiskeri- offshore- og havbruksnæringene. Vi skal være en total leverandør og bygger nytt så vel som oppgraderer og vedlikeholder.
 
FMV Nybygg:
Siden 1998 har vi levert 19 nybygg, 13 fiskefartøyer og 6 offshore. Vi er nå igang med å bygge for Kystverket (FMV33 spesialfartøy) og Vendla (FMV35 snurper/tråler).
Les mer..

FMV Ombygging:
Vi har gjennomført mange større ombygginger. Den siste var våren 2011 hvor vi bygde om "Skandi Commander” fra PSV til MPSV.

FMV Havbruk:

I 2010 startet vi opp virksomhet for å betjene havbruksnæringen. Vi bygger forflåter og arbeidsbåter både av egne og andres design, og vi oppgraderer eksisterende farkoster. Vi har fått meget god respons i markedet på denne satsinga.

Les mer...

FMV Service og FMV Base:
Fiskeflåten i regionen har brukt FMV mye opp gjennom årene. I de senere år har det også blitt en del servicearbeider på offshorebåter. I 2010 startet vi opp FMV Base konseptet. Det går ut på å lagre og vedlikeholde diverse utstyr for våre kunder samt mobilisere/demobilisere ombord.

Les mer..

Utleie og fabrikasjonsoppdrag:
FMV har mange dyktige fagfolk med riktige holdninger og god arbeidslyst. Fra tid til annen tar vi på oss oppdrag for andre verft eller industrivirksomheter.
Les mer..
 

Fitjar Mekaniske Verksted AS, 5419 Fitjar, Tel: + 47 53 45 72 00, Fax:+ 47 53 45 72 20, E-mail: post@fmvas.no