Fitjar Mekaniske Verksted AS is a shipYard with long traditions in shipbuilding and repairs.

FMV has been in the business for more than 50 years and has become one of the most efficient and modern shipyard in its region.

Our main activity at FMV is new building, outfitting and maintenance of fishing and supply vessels for the offshore industry.

You need Adobe Reader to view PDF files.
Download Adobe Reader
 » Home » Nyheter og arkiv  » OV Skomvær

OV Skomvær er overlevert til Kystverket

Fartøy nr 2 i Kystverkets flåtefornyelsesprogram ble levert til Kystverket Rederi torsdag 11.juli. «OV Skomvær» skal operere langs kysten på strekket Rørvik – Andfjorden.

    

 Kystverkets flåte av designtype VS344 MFS på vei ut Fitjarvikjo.

FMV34 ”OV Skomvær” faktaboks:

- Hoveddimensjoner: 44.0 x 12.0 x 5.0 m
- Kapasiteter: ORO 172m3, FO 151m3, FW 110m3, WB 82m3, lasterom 75m2.
- Fart: 14 knop
- Innredning:14 personer
- Gensets: 3xCAT C32 hver på 945 ekW, 1 stk CAT C18 550 ekW, 1 Nogva nød/havneaggregat 148 ekW
- DE anlegg: RRM
- Gir/propell: Finnøy, 2 propellsanlegg
- Tunell thrustere: 2 x RRM TT1300
- Dekkskraner: Palfinger 105tm og 15tm
- Klasse: DNV +1A1, EO, Dynpos AUT,Clean, Oilrec, Comf V(3)/C(3), ICE 1C
- Design: WSD VS344 MFS
 
 

Høsten 2010 ga FMV seg i kast med et krevende og interessant prosjekt. Kystverket planla inntil 6 nye spesialfartøy i sitt fornyelsesprogram for flåten. Kravene til funksjonalitet og ytelser var svært høye for et relativt lite skip med begrensninger på fysiske størrelser som dypgående, lengde og høyde. Det samme var kravene til dokumentasjon av designets godhet. FMV og Wärtsilä Ship Design (WSD) teamet opp, og vant konkurransen. 

Disse fartøyene er skreddersydd for å dekke Kystverkets behov innen arbeid på installasjoner, faste og flytende merker, oljevernaksjoner og ulike oppgaver innen brannbekjempelse, slep, bunkersleveranse mm, i de neste 40 år. Fartøy nr 1 «OV Utvær» ble levert i juli 2012, og har nå operert i 1 år, hovedsakelig i området Egersund – Stadt. «OV Utvær» har levert iht forventningene, og vist seg som en god arbeidsplattform.

«OV Skomvær» er mye godt som forløperen. I hovdsak er forskjellene at «OV Skomvær» har flere lugarer, senket baughøyde, og noe endret arrangement for hovedluke, bauglem og nødgenerator rom. Kystverket fortsetter sitt flåtefornyelsesprogram og skal ha levering av båt 3 i 2015 og båt 4 er planlagt i 2017. 

Prosjektleder Geir Arne Isdahl er fornøyd med arbeidet som er lagt ned i prosjektet og kvaliteten i sluttproduktet som nå er tatt over av Kystverket. Underveis i bygginga har vi klart å få inn mange ønsker fra Kystverket basert på driftserfaringer fra «OV Utvær». Samarbeidet med Kystverkets prosjektledelse og byggetilsyn har vært det beste også i dette prosjektet.  

 
    

 FMV33 «OV Utvær», FMV35 «Vendla» og FMV34 «OV Skomvær» på Fitjar Mek

Vi takker Kystverket for oppdraget og alle dem som har deltatt i bygginga av «OV Skomvær».  
Og vi ønsker hell og lykke til båt, mannskap og rederi!
 
For mer info kontakt:
  • Geir Arne Isdahl, Prosjektleder, tlf 97 43 87 97 , email: geirarne.isdahl@fmvas.no
  • Hugo Strand, Verftsdirektør, tlf: 99 25 22 20, email: hugo.strand@fmvas.no
 
 
 
 
FMV – Folk med arbeidslyst og kapasitet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fitjar Mekaniske Verksted AS, 5419 Fitjar, Tel: + 47 53 45 72 00, Fax:+ 47 53 45 72 20, E-mail: post@fmvas.no