FMV Design og engineering

«Price is what you pay. Value is what you get.» Warren Buffet

FMV Design

FMV tilbyr produkter og tjenester innen skipsdesign og -engineering. Vi har teknisk avdeling på Fitjar og i Flekkefjord, med om lag 30 kompetente ansatte innen design/engineering. En av styrkene er at vi kan kombinere know-how fra design og skipsbygging og derved finne kosteffektive løsninger som  iveretar bygge- og driftsvennlighet over fartøyets levetid. I tillegg gir gjerne FMVs bygge- og innkjøpskompetanse bedre og mer nøyaktig informasjon mht tidsperspektiver og kostander enn tilsvarende fra rene konsulentselskaper.

Tjenestespekteret

Tjenestespekteret spenner fra initiell konseptvurdering og designutvikling nybygg til ombygging/oppgradering av seilende fartøy. Vi kan også bidra med teknisk/økonomiske vurderinger innen systemløsninger og utstyrsvalg (feks vurdering av alternative maskinerikonfigurasjoner eller ulike cargo systemer for prosess- og brønnbåter). Og vi vil foretar vurderinger av designets/nybyggets tekniske ytelser samt være delaktige i både design- og byggeoppfølging (eksempelvis vurdering/kommentering av arrangement, systemløsninger, beregninger).

FMV har drevet skipsbygging siden 1957 

FMV har drevet skipsbygging siden 1957, og har også i en periode samarbeidet med Heimli Ship Dsign som ble etablert i 2008. I 2010 startet FMV og Heimli et design- og engineeringssamarbeid som siden har resultert i en rekke nybygg levert fra FMV. Enkelte av nybyggene har gjort seg bemerket, eksempelvis ulike arbeidsbåter av designet «HFMV Sørfonn», FMV39 «Taupo» som er en nyskapende slaktebåt, FMV40 «OV Ryvingen» Kystverkets «miljøfyrtårn» og FMV44 «Hordagut» som vil sette en høy standard for fiskevelferd og fiskebehandling for brønnbåter.

I 2022 inngikk vi et markedssamarbeid med Sirius Design & Integration, og lanserte "Aurora series - The future of Stun & Bleed Operations". 

Designene utvikles i tett samarbeid med rederi og evt. også utstyrsleverandører.

Vi benytter en egen designprosess som kan ta for seg alt fra forprosjektering til økonomiske godhetsvurderinger i driftsfasen. Et godt samspill mellom Heimlis designkunnskap, FMVs bygge- og innkjøpskompetanse og Rederiets driftserfaring skal gi et kosteffektivt og driftsvennlig fartøy for fremtiden, et «BERRE GOE!».

 
Vi har reell erfaring og god kompetanse å tilby.

Ta kontakt for en givende design- og engineeringsprat.