Om oss

Fitjar Mekaniske Verksted As (FMV) ble etablert i 1957 og eies av Laco AS på Austevoll. Verftet ligger på Fitjar sør for Bergen og har ca 120 fast ansatte.
 
I 2018 ble det etablert et kontor i Flekkefjord hvor vi har kompetanse innen teknisk tegning og innkjøp, og i 2020 ble det opprettet et salgskontor i Molde. Verftsdirektør er Hugo Strand.


Våre markedsområder er

Vi er trolig mest kjent for våre nybygg innen fiskeri og havbruksnæringen, at vi bygger mange fartøy komplett i Norge, og for HFMV design som vi utviklet sammen med Heimli As.
FMV har en årlig omsetning på om lag 500 MNOK.


Design

Fitjar er kjent for dyktige skipsdesignere. I 2010 startet vi utviklingen av HFMV design, sammen med Heimli Ship Design. Vi har utviklet en arbeidsbåtserie og prosessbåtserie, forflåter, fiskebåter og brønnbåter, samt diverse spesialdesign.

I 2022 inngikk vi et markedssamarbeid med Sirius Design & Integration, og lanserte "Aurora series - The future of Stun & Bleed Operations". 

Egne design bidrar til økt kontroll i vår verdikjede. Samtidig som det gir oss muligheter innen nye markedsområder. Kombinasjonen av designselskap og skipsbygger ivaretar rederienes behov på en god måte, eksempelvis med tanke på flåtefornying og driftsvennlighet. Fitjar Mekaniske Verksted tilbyr alle typer skipsbyggings- og engineeringstjenester. 

 

Nybygg

Siden 1998 har vi bygget mange havgående fiskefartøy, og siden 2011 et større antall arbeidsbåter.
Arbeidsbåtene bygges komplett på Fitjar, noe som gir: 

Våre kunder får enkel byggeoppfølging og vi skaper mange arbeidsplasser og verdier lokalt. Vi bygger fartøy opp til ca 45m komplett hjemme, her kan vi nevne Kystverkets nye flaggskip «OV Ryvingen» og vår første prosessbåt, «MS TAUPO».

 

Ombygginger

Historisk sett har vi alltid drevet med ombygginger av fartøy. Det er krevende å kombinere nybyggingsaktivitet og ombygginger, og ikke mange verft klarer dette på et godt vis. Vi har satset mye på å utvikle verftet ved å lage mer verftsområde og investere i infrastruktur.

Vi har nå et svært effektivt anlegg for ombygginger av mindre fartøy og flåter. Vi har forbedret bla. stålproduksjons-kapasiteten og løfte/transportkapasiteten for å bli dyktigere også på ombygginger av større fartøy. Det er en fordel å ha en oppegående design/engineeringsavdeling for å lykkes med ombygginger, og sammen med Heimli har vi bygd opp dette. 


Service og basevirksomhet

På Fitjar Mekaniske Verft utfører vi alle typer skipsservice oppdrag. Fra prosjektering via inspeksjoner/kartlegging til selve arbeidsutførelsen. Vi tilbyr serviceavtaler til rederi og oppdrettselskaper, og holder fagdager med opplæring av våre kunder. Vi har et eget «FMV Travel Team» som kan utføre arbeid ombord eller på andre steder enn FMV.  FMV driver også med mobilisering/demobilisering av bla. offshorefartøy.

I 2021 investerte vi i et avansert inspeksjonskamera, bla for rør-inspeksjon, og en stor lastbank for å teste maskineri/ tavlesystemer/el.produksjon. Vi har også bygd opp en workshop for ulike typer material-utrustning (stål, alu etc).


FMV Merkeverksted

I 2018 rullet vi ut «FMV Merkeverksted» for å gi kundene et enda mer komplett servicetilbud. Her har vi med oss leverandører vi har benyttet mye innen HFMV nybygg av arbeidsbåter og prosessbåter. Disse leverer utstyr innen motor/propulsjon, dekksutstyr og el/automasjon, samt hydraulikk. Vi har også med entreprenører som vi har benyttet til å bygge stål/alu og som har installert elektro sammen med oss.

Merkeverkstedet har som mål å forbedre samspillet og utvikle mer komplette servicetjenester, samt holde lager av reservedeler og forbruksartikler. Vi håper kunder og leverandører setter pris på denne satsingen. 

Kompetansegruppen FMV GoodFish

I 2020 etablerte vi kompetansegruppen FMV GoodFish™. Her har vi samlet kunnskap fra FMV systemet samt styrket teamet med noen nyansettelser.
Hensikten er å forsterke satsingen innen «fisk» og i tillegg til design og bygging også kunne tilby rådgivningstjenester til våre kunder.


Infrastruktur

Siden 2012 har vi utvidet og modernisert verftsanlegget, spesielt med tanke på service og basevirksomhet. Vi har utvidet arealet, investert i kraner, trucker, multiwheelere, kranbil, "Karlsvogna" og ikke minst «ANTON». "Karlsvogna" kan effektiv ta på land / sjøsette fartøy med vekt opptil 300 tonn, og "ANTON" kan ta vekt opptil 900 tonn.

Verftet har ca 200 kaimeter fordelt på 3 kaier, med 40, 74 og 85m lengde for større fartøy, dvs. dybder på 7-9 meter. Vi har også egne kaipirer på 30m hver for arbeidsbåter/forflåter, samt fasilitet for fortøyning av lektere. Våre tre kraner løfter 48, 40 og 16 tonn.

I 2018 tok vi i bruk nytt administrasjonsbygg på verftsområdet, etablerte egen teknisk avdeling i Flekkefjord og kjøpte sammen med Heimli det tidligere Wartsila bygget, som vi har navngitt «Naustet».

I 2021 tok vi i bruk kjørebom og to rotasjonsporter på verftsområdet. Dette for å sikre bedre kontroll over hvem som er på området, med tanke på sikkerhet. Ansatte, kunder, leverandører og andre som skal ha tilgang til vertet tildeles eit personlig adgangskort med personlig pinkode.  

I 2023 investerte vi i løftevogna «Anton», som kan løfte opptil 900 tonn.
Den er oppkalt etter Anton Vestbøstad, formann i det alle første styret, og en av de fire gründerne bak Fitjar Mekaniske Verksted AS, etablert i 1957.

Etiske retningslinjer - Code of Conduct

Vi har utarbeidet egne etiske retningslinjer for hvordan våre ansatte skal utføre sine oppgaver. 
FMV stiller også krav til at våre underleverandører følger våre etiske retningslinjer, og har utarbeidet en egen "Supplier Code of Conduct" som distribueres til våre underleverandører. Denne er også tilgjengelig her.  Retningslinjene ble styregodkjent 30.06.2022. 

Åpenhetsloven

Ihht. Åpenhetsloven § 6, har enhver ved skriftlig forespørsel rett på informasjon fra en virksomhet om hvordan virksomheten håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser etter § 4. Slike henvendelser kan sendes til post@fmvas.no.

 
Fitjar Mekaniske Verksted As skal årlig offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene etter Åpenhetslovens § 4. Redegjørelsen skal oppdateres og offentliggjøres innen 30. juni hvert år og ellers ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger.

Redegjørelsen er offentliggjort her. 

Varslingssystem

Alle ansatte ved Fitjar Mekaniske Verksted har egen innlogging til internt varslingssystem for avvikshåndtering. Eksterne oppfordres til å benytte eksternt varslingssystem.