FMV GoodFish

- We develop business

Fitjar Mek har over tid jobbet med «cargo systemer» innen et bredt spekter av havbruks/fiskefartøy, både nybygg og ombygginger.  Vi har opparbeidet designerfaring, byggekompetanse og ombyggingsferdigheter innen pelagiske fiskefartøy, brønnbåter, krabbebåter, bløggebåter, avlusingsfartøy samt arbeidsbåter med «fiske-håndtering» som tilleggsfunksjonalitet. 

Kompetansegruppen FMV GoodFish

I 2020 etablerte vi kompetansegruppen FMV GoodFish™. Her har vi samlet kunnskap fra FMV systemet samt styrket teamet med noen nyansettelser. Hensikten er å forsterke satsingen innen «fisk» og i tillegg til design og bygging også kunne tilby rådgivningstjenester til våre kunder.

 

Se vår referanseoversikt for eksempler på nybygg og ombygginger.