FMV Ombygging

FMV tilbyr ombyggings- og reparasjonsoppdrag for alle typer fartøy.

Større ombyggingsoppdrag kan være krevende da teknisk tilstand på fartøyet samt grensesnitt gammelt/nytt utstyr ofte byr på overraskelser underveis i prosjektet. Det er viktig at verft – rederi kommuniserer godt, og både evner å planlegge arbeidsomfanget samt ta gode beslutninger underveis i produksjonsprosessen.

Vi har bred erfaring med ulike typer ombyggingsoppdrag, reparasjoner og servicarbeider.

FMV har en fleksibel og dyktig arbeidsstokk, gode samarbeidspartnere og en egen design/engineeringsstab som kan ligge i forkant, samt bidra til å løse problemstillinger som dukker opp underveis. Det er ofte knapphet på tid i denne typen oppdrag og evnen til fleksibel gjennomføring er viktig for et godt resultat.

FMV står til tjeneste. 

Det er gjerne mange valg å gjøre før man bestemmer seg for omfanget og gjennomføring av en ombygging. FMV står også til tjeneste om behov for støtte i slike vurderinger. Vi kan ta på oss å utføre design/engineeringsarbeider og dokumentasjonsutarbeidelse også for ombyggingsoppdrag.

Se vår referanseoversikt for tidligere ombygginger her. 

Om du vurderer ombygging står vi til tjeneste.