FMV Nybygg

«Vi er stolte over å bidra til at våre kunder lykkes, skape verdier og arbeidsplasser og videreføre vår skipsbyggertradisjoner. Vi bygger ikke bare båter, vi utvikler også arbeidsfolk og bidrar til et vitalt lokalsamfunn og det nasjonale maritime clusteret».  Hugo Strand

FMV bygger fartøy til ulike markeder, både av egne FMV design og av eksterne. 

Mindre fartøy bygger vi komplett hjemme, større skrog bygger vi ute. FMV leverte sitt første nybygg i 1972. De siste årene har vi levert 5-10 nybygg årlig. For tiden går det i prosessbåter, arbeidsbåter, fiskefartøy, brønnbåter og spesialfartøy. Se flere av våre referanser her. 

Et nybygg er unikt og for de fleste rederi en stor investering. For alle våre kunder er det viktig at fartøyet er prosjektert riktig og bygd godt. FMV søker å være en god partner i hele prosessen, også i fartøyets driftstid.

Ta gjerne kontakt for en god nybyggingsprat.