ELAX med egenutviklet ELAX-sortering

Servicebåt AS

har signert kontrakt om bygging av nytt nødslaktefartøy. Fartøyet vil ha et egenutviklet ELAX-konsept ombord, for hurtig og autmatisk sortering av innsamlet skadet fisk, under og etter en eller annen form for mekanisk håndtering av laks og ørret.

Selskapet har fått tildelt forskningsmidler

fra Regionale Forskningsfond Vest, og har hatt med seg forskningspartnere fra Havforskninginstituttet og Nofima. Disse har stor kompetanse på elektrisk bedøving, fiskevelferd og kvalitet.

Det har vært et svært godt utviklingssamarbeid mellom rederi, FMV og Hemli.

Fartøyet vil måle knappe 26 meter i lengde, og ha en bredde på 10 meter. Det vil få en lastekapasitet på 140 tonn bløgget fisk, og kan dermed også nyttes som ordinært slaktefartøy med bløgging på merdkanten før fisken blir fraktet ferdig nedkjølt til videreforedlingsanlegg.