FMV 53 "VOLT HARVEST I" er sjøsatt

Torsdag 09. september ble FMV53 VOLT HARVEST I sjøsatt på Fitjar. 

Sjøsettingen ble utført av "Berre goe folk" på FMV, og mannskap på Samba Marines "Molly". 
Vi takker for et godt samarbeid! 

VOLT HARVEST I 

Båten er av designet HFMV P28-200 med en lengde på 28,7 meter og bredde 10,2 m, og skal operere på Vestlandet og i Midt-Norge.
 

Fokus  på fiskevelferd, kvalitet og biologisk sikkerhet

I utviklingen av bløggebåten har det vært fokus på design og teknologi som vil bidra til å løse noen av utfordringene oppdrettsnæringen står ovenfor, særlig med tanke på fiskevelferd, kvalitet og biologisk sikkerhet.

Bygges komplett på Fitjar

Dette er den 9. prosessbåten fra Fitjar Mekaniske Verksted AS, og 10. fartøy som bygges komplett på Fitjar.

Alt av utstyr vil komme fra norske leverandører, og er viktig for norsk verdiskapning.