FMV-året 2019

2019 ble et innholdsrikt år for FMV.

Vi har levert 6 nybygg og utført en god mengde servicearbeid, utviklet noen til fagarbeidere og ansatt mange nye skipsbyggere, etablert et avdelingskontor i Molde og tatt noen organisatoriske grep for å øke sjansene for suksess i årene som kommer. Vi får rekordhøy omsetning og går i pluss, og har sikret oss godt med arbeid også i 2020. 

Skipsbygging er utfordrende, og heller ikke 2019 har vært problemfritt. Vi har grepet fatt i dem og løst de fleste godt. Erfaringene vi har fått gjennom året og de grepene vi har tatt har gjort FMVs organisasjon dyktigere og mer robust. Skipsbygging er «people business»; dess bedre folk dess mer forretninger.


FMV teller nå over 140 fast ansatte, og har opprettet avdelinger i Flekkefjord og Molde. Dette gir oss muligheter. Verftet på Fitjar fungerer godt. Likevel er organisasjonsutvikling et tema vi kommer til å vie enda større oppmerksomhet framover. Spesielt kommer vi til å ha fokus på FMV Produksjon og utvikling av konsepter og HFMV design sammen med Heimli AS.

I 2020 blir aktiviteten høy, spesielt første halvdel hvor vi skal levere 5 nybygg. Det inkluderer avanserte prosjekter som FMV47 «Kystverket II» og flaggskipet FMV44 «Hordagut». Det kommer til å bli en test på nivået til FMVs organisasjon og om samspillet med leverandører / entreprenører er slik det må være for å lykkes i komplekse prosjekter. I dette arbeidet kommer FMV til å få god hjelp fra noen tidligere VARD Aukra produksjonsledere. Jeg ser fram til å komme i gang på nyåret og har god tro på at FMV Produksjon vil vise seg fram.   

For norsk skipsbygging har 2019 vært travelt. Dessverre har flere av våre største skipsverft økonomiske utfordringer. «Offshore-krisen» og inntreden i nye markeder har gitt enorme tap, slik kan det ikke fortsette. Et nyttårsønske for alle som virker i vår maritime bransje bør være at de store skipsverftene kommer tilbake «i pluss» snarest. Vi har behov for skipsverft som evner å ta på seg store, komplekse prosjekter, driver fram den teknologiske utviklingen innen design og skipsutstyr samt skaper arbeidsplasser og økonomiske ringvirkninger «i distriktene».

 
Jeg vil takke alle FMVs kunder for tilliten og samarbeidet i 2019.
FMVs ansatte og leverandører skal ha godord for innsatsen og de flotte båtene bygd.
Og jeg vil ønske samtlige i vår maritime bransje suksess i 2020.

 

Godt nytt år!

 
Beste hilsner

Hugo Strand
Verftsdirektør