FMV – Napier inngår enda en nybyggingskontrakt

Napier og Fitjar Mekaniske Verksted (FMV)

har signert design- og byggekontrakt på en prosessbåt av type HFMV P43-400 v2. Fartøyet har hoveddimensjoner 42.9 x 11 x 4.9 m LxBxDriss og har en RSW tankkapasitet på 400 m3. Båten med navn «Taupiri» har fått byggnr. FMV 43 og designes og bygges komplett i Norge.

Napier er aktive i markedet

 og har fått betydelig oppmerksomhet om sin satsing. Rederiet jobber med ulike initiativ og har godt håp om at flere skal realiseres i tiden fremover. I forhold til brønnbåter som har vært nærmest enerådende i Norge har prosessbåt en del fordeler.

Disse kan kort oppsummeres i:

Disse fordelene, samt framtidige skjerpede krav fra myndigheter til fiskevelferd og hygiene, gjør prosessbåter til et svært egnet redskap innen framtidas oppdrettsnæring.

Napier AS er et rederi med tilholdssted på Bømlo.

Rederiet driver prosessbåten «Tauranga» ble bygd som brønnbåt, og rederiet var tidlig ute med bruk av skyveskott. Fartøyet ble forlenget og ombygd i 2008 og er den eneste prosessbåten i drift i Norge per nå. Siden 2009 har fartøyet gått for Marine Harvest og bløgget, fraktet og levert mer enn 400 000 tonn laks. Dette har gitt rederiet unik kunnskap og erfaringene er inkludert i designene nå under bygging. I januar 2019

Napier, Heimli og FMV

har utviklet en hel serie prosessbåter, som har fått betegnelsen HFMV P Napier Hensikten er å tilby den enkelte oppdretter fleksibilitet i valget og gi prosessbåt en riktig plass i den enkeltes verdikjede og transportlogistikk. FMV39 og FMV43 er de to første byggene i denne serien.

FMV ser frem til å fortsette det utmerkede samarbeidet med Napier og Heimli, og er stolte av å få være med å bidra til videreutvikling av en av våre viktigste næringer.

Napier gleder seg over å komme i gang med enda et nybyggingsprosjekt av HFMV design på Fitjar og forsterker den offensive satsingen på prosessbåter.

FMV43 – en del av norsk oppdretts framtid og et helnorsk produkt.