FMV44 «HORDAGUT» får hybrid batteripakke og landstrømsanlegg!

Hordalaks AS

I 2018 kontraherte det nyoppstartede rederiet Hordalaks AS brønnbåten «HORDAGUT» hos oss. Båten som har et lasteromvolum på 4700 m3 er designet av Heimli og FMV i felleskap, med designbetegnelsen «HFMV LFC 4700 Hordalaks».

Miljøvennlige løsninger

I tillegg til at det er lagt stor vekt på utvikling av cargo systemer, for å sikre optimal fiskevelferd gjennom hele spekteret fra smolt til slaktefisk, er det lagt stor vekt på miljøvennlige løsninger. Rederiet ønsker å være et rederi med fokus på miljø.

Skipet vil selvsagt klargjøres for bruk av landstrøm, men dersom kaianlegg ikke kan tilby dette vil Hordagut nytte seg av batteri installert ombord. Med hybrid batterisystem kan skipet faktisk ligge i havn uten bruk av motorer til strøm for å drifte skipet. En kan også benytte batteripakken ved oppdrettsanleggene, noe som vil være fordelaktig for både mannskap, fiskehelse og miljøet generelt.

Ved å installere en batteripakke knyttet til det dieselelektriske fremdriftsanlegget, ønsker en å utnytte energi produsert om bord effektivt. Med batteri vil en kunne unngå oppstart av en ekstra motor dersom forbruket øker i kortere perioder. Dette ved at overskuddsenergi kan lagres i batteripakken og tilføres ved behov.

Støtte av NOX-fondet

Med miljøet i fokus vil Hordagut også få installert et renseanlegg, som vil kunne medføre opptil 80 % NOx-reduksjon. NOx er den blanding gasser som bidrar til luftforurensing. Rederiet har fått støtte fra NOx-fondet til batteripakke og renseanlegg. Landstrømsanlegget og batteripakken blir levert av VARD Electro, mens renseanlegget leveres av H+H Engineering & Service.

For å understreke miljøbevisstheten rundt Hordagut, vil vi nevne at utstyr som MMC First Process leverer, som er i kontakt med vannet fisken oppholder seg i, benytter samme hydraulikkolje som i matvareproduksjon på land.