FMV45 ELAX MIST har fått farge

Det er mye aktivitet på Fitjar Mekaniske Verksted, og i dag kan vi presentere en nymalt FMV45 ELAX MIST.

Fartøyet er av HFMV P26-200 Design og har en lengde på knappe 26 meter, og 10 meter bredde. Elax Mist har en lastekapasitet på 140 tonn bløgget fisk, og kan dermed bløgge på merdkanten før fisken blir fraktet ferdig nedkjølt til videreforedlingsanlegg.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om prosessbåter!