Hordaland-oppdrettere kontraherer brønnbåt på Fitjar Mek!

Det nystartede rederiet Hordalaks AS har kontrahert brønnbåten «HORDAGUT» hos Fitjar mekaniske verksted AS. Båten som har lasteromvolum på 4700 m3 er designet av Heimli og FMV i fellesskap, med designbetegnelsen «HFMV LFC 4700 Hordalaks».

Aksjonærene

Aksjonærene i Hordalaks AS er oppdrettsselskapene Blom Fiskeoppdrett AS, Kobbevik & Furuholmen Oppdrett AS, Fremskridt laks AS, Fylkesnes Fisk AS og Engesund Fiskeoppdrett AS. Fartøyet skal primært jobbe for disse selskapene som total disponerer 25 matfiskkonsesjoner i Hordaland. Daglig leder i rederiet er Ingebrigt Landa, Styreformann Øyvind Blom.

Teknisk informasjon

«HORDAGUT» har hoveddimensjoner LxBxDriss på 82.9 x 18.0 x 8.5m. Den får verftets byggenr. FMV44, og skal leveres i april 2020. Hordalaks, Heimli og FMV har jobbet tett sammen i utviklingen av designet. Det er lagt svært stor vekt på utvikling av cargo systemer, slik at optimal fiskevelferd oppnås for hele spekteret fra smolt til slaktefisk.

Vannbehandlingsanleggene blir førsteklasses og fiskens miljøforhold optimale om bord. Fartøyet får stor fleksibilitet hva angår ulike behandlingsmetoder. Framdriftsanlegget er diesel-elektrisk og fartøyet er klargjort for installasjon av batteripakke. 

Tilfredsstiller alle operasjonelle krav

«Denne brønnbåten vil tilfredsstille alle operasjonelle krav til moderne, effektiv og fleksibel fiskebehandling og –transport. Den er utviklet i samarbeid mellom solid oppdrettskompetanse, erfarne seilende og et nyskapende HFMV designmiljø på Fitjar. Vi er svært fornøyde med design-resultatet, stolte over tilliten og ser fram til samarbeidet i engineerings- og byggeprosessen som står foran oss», sier Verftsdirektør Hugo Strand. Han legger til at det også på vegne av norsk skipsbyggingsindustri og regional verdiskapning er all grunn til å glede seg over denne kontraheringen. 

 

FMV takker for tilliten og ser fram til å ta fatt på «HORDAGUT» prosjektet. FMV er stolte av å få være med å bidra til utvikling av noen av landets beste og mest fremtidsrettede oppdrettsselskaper.                                                                             

FMV44 «HORDAGUT» – ein ekte Vestlending og del av norsk oppdretts framtid.