Hydro Aluminium Karmøy har inngått leieavtale på Multiwheelere!

FMV har signert rammeavtale med Hydro Aluminium AS Karmøy, og utførte testkjøring i juni.
Etter en vellykket testkjøring vil det bli utført flere transportoppdrag utover høst 2021 og i 2022.

FMV eier 2 stk. selvkjørende multiwheeler vogner av fabrikat NICOLAS.
Vognsettene består av 2 stk. 6 akslinger, 2 stk. 4 akslinger og 2 power pack.
Settene kan konfigureres på ulike vis. Setter man sammen 2 x 10 akslingssett blir maksimal transportkapasitet ca. 800 tonn. Multiwheelerne kan «senke ned» til ca. 95 cm, og løfte opp til max 155cm over bakken.
 


Svært effektive i bruk

Multiwheelerne er svært effektive i bruk, har stor løftekapasitet og ekstremt god manøvrering. 
Hydro testet Multiwheeler fra Fitjar Mekaniske Verksted i elektrolyse hallene på Hydro Karmøy, med tanke på fremtidig transport av gamle og nye katoder inn og ut av hallene.

I forkant av testen ble det utført mye forarbeid og risikoanalyser hvor ulike scenarier ble vurdert.
For å redusere påvirkning av magnetfelt ved kjøring i hall ble det montert en stor stålkasse under power pack. Alle testene var vellykket.

 

FMV ser frem til godt samarbeid

Vi på FMV gleder oss over den signerte rammeavtalen med Hydro Aluminium AS Karmøy, og ser frem til et godt samarbeid.

FMV tilbyr både enkeltoppdrag og rammeavtaler.