Lokalt fiskebåtsamarbeid

Rederiet Cetus AS

fra Vea på Karmøy har kontrahert en 65 meters topp moderne pelagisk nordsjøtråler fra Fitjar Mek. Veksted AS. Skipet er designet og utviklet av Salt Ship Design AS på Leirvik, etter tett og godt samarbeid med rederiet.

Etter en god og konstruktuv fase med designutvikling og verftsforhandlinger,

ble skipsbyggingskontrakten signert onsdag 24 mai 2017. 


Nybygget blir svært miljøvennlig, effektiv og modern. Fiskefartøyet blir 65 meter langt, får en bredde på 14 meter, og skal utrustes som ren pelagisk tråler.

Aleksander Vedø og Helge Olav Vikshåland fra Cetus AS har store forventninger til sin nye båt, og sier det er ekstra gledelig at både designer og verft er lokale.