Maersk Minder er konvertert til Hybrid fremdrift

Lørdag 11.06.22 forlot Maersk Minder Fitjar, etter å ha blitt konvertert til Hybrid fremdrift.

Maersk Minder er et dypvanns ankerhåndteringsfartøy (AHTS), og antas å være verdens første hybridiserte AHTS. Wärtsila har levert en Wärtsila HY-modul, som er et containerbasert hybrid kraftsystem med energilagring, og installasjonen har blitt utført på Fitjar.

Reduserer fartøyets karbonutslipp

Forventningen er at Wärtsila HY-systemet vil redusere drivstofforbruket, og dermed også karbonutslippene, med 15 prosent. Konverteringen vil samtidig redusere fartøyets vedlikeholdsbehov og øke den operasjonelle ytelsen.

Maersk Supply Service som er en dansk leverandør av offshore marinetjenester og integrerte løsninger for den globale energisektoren, har som mål å reduseres karbonintensiteten i flåten med 50 % før slutten av dette tiåret. Installasjonen av hybridcontaineren er en viktig del av dette målet.

De viktigste komponentene

De viktigste komponentene i hybridsystemet er energilagringssystemet (ESS) og transformatoren. Kontroll og overvåking håndteres av energistyringssystemet (EMS). Sammen sørger hybridsystemet for utjevning av belastningstopper – såkalt «peak shaving», og det gir en effektreserve (spinning reserve) der batteriene raskt kan levere ekstra kraft ved behov. Systemet gir i tillegg en betydelig effektivitetsforbedring, ved å kjøre motorene med optimal belastning og bruke batteriene til å absorbere en stor del av belastningssvingningene.

I tillegg til installasjon av hybrid container, har FMV utført katalysator installasjon på fem motorer.   

Vi takker for tilliten og det gode samarbeidet!