Mar Fortune er ferdig ombygd

Mar Fortune er en liten supplybåt på 44 meter, eid av Amar Shipping AS i Haugesund.

 I 2019 ble den totalrenovert med ny innredning, elektronikk og hydraulisk dekksutstyr, og gjort om til et servicefartøy. De siste månedene har Mar Fortune vært innom oss på FMV for enda en omfattende ombygging.  

Omfattende ombygging

Fartøyet har fått skiftet ut hovedmotorer og gir. Samt diverse ombygginger i rørsystemer ombord.

Tankkapasitet for Urea er doblet, og det er installert eksosrensesystem fra Volvo v/ J. Weiberg Gulliksen AS som også har levert hovedmotorene av typen VOLVO D13.  Girene av typen ZF2450, er levert av KGK.

Akter sidepropell er ombygd til hydraulisk drift, og fremre til elektrisk drift. Det er også montert nytt kontrollsystem fra Austevoll Elektro AS.

Austevoll Elektro AS har også utført el-installasjonen ved ombyggingen, og har tatt ut og erstattet tavle + diverse fordelingsskap, samt fjernet/skiftet en mengde kabler.

For at hjelpemotorene kan hvile i perioder er det installert Batteratorsystem.

Kontrollsystem for styremaskin er byttet til Scan Steering, og det er installert Peilesystem slik at man har bedre kontroll med diverse tanknivå. Dette er levert av MRC Global.  

Båten har også fått et lite ansiktsløft malingsmessig.


Vi takker Amar Shipping As for oppdraget og godt samarbeid.