Markering av brennestart på Hypomar Ocean 1

Byggingen av FMV55 Hypomar Ocean 1 er i gang!

En høytidelig «steel cutting ceremony» ble i dag avholdt på FMV, for å markere oppstart av bygging av taretråleren FMV55 Hypomar Ocean 1. Representanter fra Alginor og Hypomar samt ansatte og ledelse ved Fitjar Mekaniske Verksted (FMV) var tilstedes under markeringa av brennestarten. Alginor og Hypomar fikk med seg hjem sin egen logo i stål, brent ut på FMVs nye brennemaskin.

FMV investerte i ny brennemaskin i oktober 2022, og dette er derfor den første markering av brennestart som er utført på Fitjar Mekaniske Verksted. 

Styreformann i Alginor ASA, Thorleif Thormodsen hadde det ærefulle oppdraget med å starte brenningen.

Alginor ASA er et norsk maritimt biotekselskap

Alginor ASA er et norsk maritimt biotekselskap stiftet i 2014, med base i Haugesunds-regionen. Det utvikler en fullt integrert og bærekraftig verdikjede basert på høsting og bioraffinering av den brune taren Laminaria hyperborea. Alginor planlegger å utvikle, produsere, markedsføre og selge tarebaserte ingredienser til globale markeder for bruk i farmasøytiske og ernæringsmessige produkter.  

Ved kontrahering av FMV55 i juni 2022 CEO i Alginor ASA Kjetil Rein og CEO i Hypomar AS Harald Fiskaaen ut med en felles uttalelse:


"I Alginor utvikler vi en fullt integrert verdikjede basert på bioraffinering av Laminaria hyperborea, og virksomheten vår er avhengig av å kontrollere råvareforsyningen vår. På bakgrunn av dette har vi jobbet med å finne en løsning som møter våre behov fremover. I dag er vi veldig glade for å kunngjøre at vi har signert en avtale for vårt første, storskala høstefartøy, «Hypomar Ocean 1». «Hypomar Ocean 1» er et neste generasjons tarefangstfartøy som vil sikre tilstrekkelige råvareforsyninger under vår kommende demonstrasjonsfase, og på lang sikt som en del av vår planlagte flåte.»


«Hypomar Ocean 1» blir 26,78 meter lang (LOA) og 10.4 meter bred, og vil ha egne produksjonssystemer om bord.

Fartøyet er også utstyrt med et hybrid diesel/elektrisk energisystem, inkludert et batterisystem på ca. 1000 kWh.

Bygges komplett på Fitjar
“Hypomar Ocean 1” er designet av Solstrand Trading AS, bygges komplett på Fitjar og skal leveres i Q4 2023.