Remøy Management har kontrahert prosessbåt!

Båten er av designet HFMV P28-200 med en lengde på 28,7 meter og bredde 10,2 m, utviklet i samarbeid mellom Remøy Management, Optimar og FMV/Heimli. Fartøyet har fått navnet «Volt Harvest I» og skal operere på Vestlandet og i Midt-Norge.

Fokus  på fiskevelferd, kvalitet og biologisk sikkerhet

I utviklingen av bløggebåten har det vært fokus på design og teknologi som vil bidra til å løse noen av utfordringene oppdrettsnæringen står ovenfor, særlig med tanke på fiskevelferd, kvalitet og biologisk sikkerhet.

- Bærekraft og fiskevelferd er helt vesentlig i den næringen vi driver. Vi ser hele tiden etter løsninger som behandler fisken skånsomt, reduserer svinn og sikrer kvaliteten på sluttproduktet. Vi mener at bløggebåt er et viktig supplement til brønnbåtene, forteller Even Remøy, konsernsjef i Remøy Management.

- Bløggebåt sikrer også en fullstendig lukket transport, og eliminerer smitterisikoen, legger han til.

Fisken pumpes om bord og bedøves raskt, før den skånsomt fraktes videre gjennom bløggeroboten.
Ved å bedøve fisken rett etter pumping, minimeres stressbelastning hos fisken. Bløggeroboten er utstyrt med eget artsgjenkjenningsprogram – som teller og måler vekt og størrelse på all fisk som tas om bord.
Dette er utviklet av Optimar As, i tett samarbeid med FMV og Remøy Management.

«Volt Harvest I» vil ha kapasitet til å slakte 60 tonn fisk i timen, hver eneste dag.

Bygges komplett på Fitjar

Dette blir den 9. prosessbåten fra Fitjar Mekaniske Verksted AS, og 10. fartøy som bygges komplett på Fitjar.

Alt av utstyr vil komme fra norske leverandører, og er viktig for norsk verdiskapning.

Fartøyet får verftets byggenummer 53, og skal leveres høsten 2021.

Dette er en viktig avtale for Fitjar Mekaniske Verksted, både avtalen i seg selv, men også fordi Volt Service er et rederi med driftserfaring og planer for videre satsning innen bløggebåter.

Vi ser frem til et videre godt samarbeid!