Servicebåt As kontraherer ny HFMV prosessbåt

Vi er svært glade for at Servicebåt As igjen velger FMV som leverandør for et nytt fartøy av typen HFMV P28-200. Sorteringskonseptet på dette fartøyet er av Elax-metoden, som er et spennende konsept. 

Patentgodkjent Elax-metode

Metoden går ut automatisk utsortering av skadet fisk som ikke har rett kvalitetsnivå for å nyttes til humant konsum. Sorteringen blirt utført på grunnlag av fiskens respons på elektrisk stimuli under bedøvingsprosessen før avliving. Denne metoden nyttes også på FMV45 "Elax Mist" som bygges på FMV, og skal leveres i desember i år. 


– Samarbeidet med FMV på byggingen av «Elax Mist» har vært svært godt så langt og vi er svært tilfreds med å kontrahere enda et slikt fartøy ved det lokale verftet på Fitjar, sier Dagleg leder i Servicebåt AS, Mons-Ove Hauge.