"Siem Pride" har ankommet Fitjar

Det 89 meter lange Supply-skipet Siem Pride drives i dag med Wärtsilä 34 DF-motorer, men skal oppgraderes med hybridløsningen Wärtsilä HY. 

Redusere klimaavtrykk

Oppgraderingen vil gjøre fartøyet, som er eid av norske Siem Offshore Rederi, i stand til å redusere sitt klimaavtrykk. Ved å installere energilagringssystem kan antall motorer som er i bruk under operasjoner reduseres, og dermed reduseres drivstofforbruket betraktelig. Peaksheaving vil også bidra til reduserte vedlikeholdskostnader og drivstofforbruk.

FMV har utrustet container

Til oppgraderingen skal Wärtsilä levere dekkshus til energilagringssystemet. Denne inneholder energistyringssystemet, transformator, batterier og drive. Fitjar Mekaniske Verksted har utrustet containeren som skal om bord, og skal sammen med Austevoll Elektro montere denne om bord og koble opp mot fartøyet. FMV utfører også rørlegging i forbindelse med kjøling til drive og batterirom.

Det dynamiske posisjoneringssystemet vil bli oppgradert, og skipsdesignet blir modifisert for det nye utstyret. Sluttføring av prosjektet er anslått til april 2022, og fartøyet vil da få DNVs Battery Power-notasjon.