Verdens første hybridisering av et AHTS skjer på Fitjar!

I dag, 31.03.22, ankom fartøyet Maersk Minder Fitjar, hvor det skal konverteres til hybrid fremdrift.
Maersk Minder er et dypvanns ankerhåndteringsfartøy (AHTS), og det antas at dette vil være verdens første hybridisering av et AHTS. Wärtsila leverer en Wärtsila HY-modul, som er et containerbasert hybrid kraftsystem med energilagring, og installasjonen skjer på Fitjar Mekaniske Verksted.

Reduserer fartøyets karbonutslipp

Forventningen er at Wärtsila HY-systemet vil redusere drivstofforbruket, og dermed også karbonutslippene, med 15 prosent. Konverteringen vil samtidig redusere fartøyets vedlikeholdsbehov og øke den operasjonelle ytelsen.

Maersk Supply Service som er en dansk leverandør av offshore marinetjenester og integrerte løsninger for den globale energisektoren, har som mål å reduseres karbonintensiteten i flåten med 50 % før slutten av dette tiåret. Installasjonen av hybridcontaineren er en viktig del av dette målet.

De viktigste komponentene

De viktigste komponentene i hybridsystemet er energilagringssystemet (ESS) og transformatoren. Kontroll og overvåking håndteres av energistyringssystemet (EMS). Sammen sørger hybridsystemet for utjevning av belastningstopper – såkalt «peak shaving», og det gir en effektreserve (spinning reserve) der batteriene raskt kan levere ekstra kraft ved behov. Systemet gir i tillegg en betydelig effektivitetsforbedring, ved å kjøre motorene med optimal belastning og bruke batteriene til å absorbere en stor del av belastningssvingningene.

I tillegg til installasjon av hybrid container, skal FMV utføre katalysator installasjon på fem motorer.