Vi har investert i komprimatorer for papp og trevirke!

Med fokus på en mer miljøvennlig hverdag for våre ansatte og sikre HMS vennlig avfallshåndtering, har vi investert i komprimatorer for både papp og trevirke. 

Begge maskinene er bestilt hos Thorsen Gruppen, og er i dag operative. 
Pappkomprimator ble tatt i bruk i november 2021 og trevirkekomprimatoren ble montert og tatt i bruk 25. februar 2022. 

Sparer miljøet for CO2 utslipp

Erfaringene så langt ved pappkomprimatoren er gode, det er få tømminger og den er enkel i bruk. 
Målet er til en hver tid et rent og ryddig verftsområde for våre ansatte og kunder, noe begge disse maskinene bidrar godt til. 

Maskinene  sparer miljøet for CO2 utslipp og bidrar til å redusere våre kostnader til avfall og transport.

Les gjerne mer om FMV miljø og visjon her.