VOLT Service As har kontrahert prosessbåt nr. 3 på FMV!

VOLT Service As har kontrahert prosessbåt nr. 3 på FMV

Designet er HFMV P42-500, utviklet i godt samarbeid mellom verft og rederi, med skipsteknisk assistanse fra Heimli. Fartøyet er bnr 51 og får navnet «VOLT Harvest III».

HFMV P42-500 designet har stort fokus på fiskevelferd, fiskekvalitet, driftseffektivitet og reduserte klimautslipp. Hoveddimensjonene er 42.7 x 10.2 x 4.8 m LxBxD.

«VOLT Harvest III» får slaktekapasitet på over 100 tonn/time og kan frakte knappe 400 tonn bløgget fisk. Optimar leverer elektrobedøvere og fire robot-bløggelinjer, noe som gir god fiskevelferd og høy kvalitet.

 Fartøyet utrustes med hybrid maskinerikonfigurasjon. Batteripakken er på ca 850 kWh, og om bord blir det også et anvendelig landstrømsanlegg. Maskinerikonfigurasjonen og en optimalisert skrogform sikrer lavt klima-avtrykk. Fartøyet kan blant annet seile med kun batteridrift i flere timer.


Volt Service AS

VOLT Service har hovedkontor i Fosnavåg. Rederiet er i ferd med å bygge opp en moderne og effektiv flåte bløggebåter, med spesielt fokus på fiskevelferd og -kvalitet. Flåten er diversifisert i størrelse og kan møte de fleste behov hos norske oppdrettere og slakterier. 

FMV51 «VOLT Harvest III» blir den tredje, og hittil største, prosessbåten Fitjar Mekaniske Verksted leverer til VOLT Service. Fartøyet bygges komplett på Fitjar.

Daglig leder i VOLT Service, Even Remøy sier «med dette fartøyet tar vi et nytt større steg mot lavere klima-avtrykk fra laksefrakten. Med batteridrift og landstrømstilkobling sammen med fokus på løsninger med lavt energibruk mener vi at dette er et av de fartøyene som har lavest utslipp per fraktet enhet i industrien».

"Berre Goe!"

FMV50 «VOLT Harvest II»(HFMV P38-400 design) ble levert i november 2021 og FMV53 «VOLT Harvest I» (HFMV P28-200 design) i januar 2022. Disse to fartøyene har satt ny standard for bløggebåter i Norge.

 «VOLT Harvest II» er et meget kapabelt fartøy, og etter noen ukers drift kunne skipper Kurt Remøy fortelle følgende:

 "Det er utrolig spennende med et helt nytt fartøy, man vet jo aldri helt hvordan det fungerer før man faktisk får testet det ordentlig i praksis. Etter denne turen kan jeg med sikkerhet si at denne båten stod til alle forventningene og vel så det, så det er skikkelig gøy"

Norsk Kvalitet

FMV51 blir den 10. bløggebåten FMV designer og bygger på ca 4 år. Av disse er 9 bygd komplett på Fitjar. Dette gir god prosjektgjennomføring, sikrere innføring av det siste innen teknologi («custom made, linking artistry with in dustry») og høy kvalitet i arbeidsutførelser.

 
FMV er svært godt fornøyd med samarbeidet, og ser fram til å levere enda en «state of the art» bløggebåt til VOLT Service i april 2023.

For mer informasjon kontakt:

 VOLT Service v/ daglig leder Even Remøy, mobil 91389300

Fitjar Mek v/ daglig leder Hugo Strand