Flytting av FMV53 - VOLT HARVEST I

I går, 25 mai, ble seksjonene til FMV53 "VOLT HARVEST I" flyttet fra Grunnavågen til Fitjar. 

Ved hjelp av egne Multiwheelere ble seksjonene flyttet ombord på lekter. Den tyngste av seksjonene har en vekt på ca. 120 tonn, noe som ikke var en utfordring for Multiwheelerne som kan løfte opptil 800 tonn.  

Godt samarbeid

Forflyttingen ble utført gjennom et godt samarbeid mellom våre "Berre goe" kranførere og Tronds Marine Service As. 

FMV53 er en prosessbåt av designet HFMV P28-200 med en lengde på 28,7 meter og bredde 10,2 m, utviklet i samarbeid mellom FMV/Heimli og operatøren Remøy Management. Optimar skal levere et moderne prosessanlegg om bord som tar hånd om en effektiv og skånsom avliving av fisken.

Fartøyet blir av de mest effektive og fremtidsrettede i sin bransje.
Utvikling og bygging har stort fokus på fiskevelferd og hygiene.
Fartøyet har fått navnet «Volt Harvest I» og skal operere på Vestlandet og i Midt-Norge.

Bygges komplett på Fitjar

Dette blir den 9. prosessbåten fra Fitjar Mekaniske Verksted AS, og 10. fartøy som bygges komplett på Fitjar.

Alt av utstyr vil komme fra norske leverandører, og er viktig for norsk verdiskapning.

«Volt Harvest I» vil ha kapasitet til å slakte inntil 70 tonn fisk i timen, og får en lastekapasitet på 140-150 tonn bløgget fisk. Båten kan operere hver eneste dag.